četvrtak, 12. siječnja 2017.

NOVOSTI

31.1.2018. u 19 sati

Večeri animacije u organizaciji ASIFA-e Hrvatske i kina Tuškanac

Najbolji filmovi Međunarodnog festivala animiranog filma Stuttgart iz 2017. godine predstavljeni su u “Putujućem programu”. Program se sastoji od tri dijela od kojih prvi prikazujemo u srijedu 31.1.2018. u 19 sati u maloj dvorani kina Tuškanac. To su produkcije iz cijelog svijeta, prilično različitih tema, likovnih izričaja i tehnika. Program traje oko 78 minuta.

Iz najave programa:
Best of International Competition 2017 is a collection of some of the best animated shorts from the International Competition of the Stuttgart Festival of Animated Film 2017. The selected films are thoughtful, critical and touching, hilarious, witty and humorous. Every single film reflects the enormous variety of topics, techniques and forms of expression as well as the extraordinary and imaginative creativity that makes the world of animated film so rich and exciting.

Filmovi:
1. Our Wonderful Nature - The Common Chameleon, Tomer Eshed, Njemačka, 2016., 3:32
2. Impossible Figures and other Stories II, Marta Pajek, Poljska, 2016., 14:52
3. Branded Dreams, Studio Smack, Nizozemska, 2015., 2:13
4. Untamed, Juliette Viger, Danska, 2015., 7:37
5. Final Call, Sara Barbas, Portugal, 2016., 11:40
6. Nocturne, Anne Breymann, Njemačka, 2016., 5:18
7. Silence, Chadi Aoun, Libanon, 2016., 15:00
8. Alphonse Gets Lost, Catherine Buffat, Jean-Luc Greco, Francuska, 2016., 14:00
9. Big Bag, Daniel Greaves, UK, 2016., 1:55
10. Happy End, Jan Saska, Češka, 2015., 5:43

Program organiziraju ASIFA Hrvatske i kino Tuškanac, a filmove nam je ustupio Thomas Fellner direktor programa na Međunarodnom festivalu animiranog filma Stuttgart.